Новыя кнігі пра Адама Міцкевіча

Новыя кнігі пра Адама Міцкевіча

 Навагрудак - Музей Адама Міцкевіча 2017  Навагрудак - Музей Адама Міцкевіча 2017

25.08.2017 г. Наш Дом-музей атрымаў у дар выдадзеныя нядаўна ў Польшчы кнігі пра Адама Міцкевіча.

1. Sławomir Gowin. Kraj poety - Warszawa, 2017.(Славамір Говін. Край паэтаў. (Аб падарожжы Адама Міцкевіча на Крымскі паўвостраў))

2. Małgorzata Sułek. Stanisław Moniuszko i inni kompozytorzy wobec poezji Adama Mickiewicza - Kraków, 2016. (Малгажата Сулэк. Станіслаў Манюшка і іншыя кампазітары адносна паэзіі Адама Міцкевіча). Кнігу падаравала аўтар.

268